MUHAMMED HÜSEYİN ŞEHRİYAR - HEYDAR BABA

 

Heydar baba yıldırmlar çahanda
Seller sular şakgıldayıp ahanda
Gızlar ona saf bağlayıp bahanda
Selam olsun şövketize elize
Menimde bir adım gelsin dilize

Heyder baba gün dalını dağlasın
Üzün gülsün bulahların ağlasın
Uşakların bir deste gül bağlasın
Yel gelende ver getisin bu yana
Belke menim yatmış behdim uyana

Heydar baba kekliklerin uçanda
Kol dibinen davşanların  gaçanda
Bahçaların çiçeklenip açanda
Bizleride bir mümkünse yad ele
Açılmayan ürekleri şad ele

Garı nene gece nağıll deyende
Külek galhıp gap bacanı döyende
Gurt keçinin şengülüsün yeyende
Men gayıdıp birde uşağ olaydım
Bir gül açıp ondan sora solaydım

Heydar baba nene gızın gözleri
Rehşendenin şirin şirin sözleri
Türki dedim ohusunlar özleri
Bilsinlerki adam geder ad galar
Yahşı pisden ağızda bir dad galar

Heyder baba dünya yalan dünyadı
Süleymandan Nuhdan gelen dünyadı
Oğul doğan derde solan dünyadı
Her kimseye her ne verip alıpdı
Eflatundan bir guru ad galıpdı

Mirze Tağı'ynan gece gettik çaya
Men bahıram selde boğulmuş aya
Birden ışıg düşdü otay bahçaya
Eyvah dedik gurtdu gayıtdıh gaştıg
Heç bilmedik ne vaht küllüğü aşdıg

Heyder baba göyler bütün dumandı
Günlerimiz biribirinden yamandı
Birbirinizden ayrılmayın amandı
Yahşılığı elmizden alıplar
Yahşı bizi yaman güne salıplar

Heyder baba guru gölün gazları
Gediklerin sazak çalan sazları
Kend kövşenin payızları yazları
Bir sinema perdisidir gözümde
Tek otorup seyredirem özümde

Heyder baba yolum senden keç oldu
Ömrüm keçti gelemmedim gec oldu
Heç bilmedim gözellerin nec oldu
Bilmez idim döngeler var dönüm var
Ytkinlik var ayrılık var ölüm var

Vergizandan armut satan gelende
Goduhları çekip vurardık bende
Bizde bu yandan eşidip bilende
Şıllag atıp bir gışgırık salardık
Buğda verip armutlardan alardık

Emme canın bal bellesin yeyerdim
Sonra durup üst donumu geyerdim
Bahçalarda tiringini deyeredim
Ay özümü o ezdieren günlerim
Ağaç minip at gezdieren günlerim

Bayram yeli çardakları yıhanda
Növruz gülü gar çiceği çıhanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda
Bizden de bir yad eyleyen sağ olsun
Derdlerimiz goy tikkelsin dağ olsun

Heydar baba senin üzün ağ olsun
Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun
Bizden sonra senin başın sağ olsun
Dünya gaza kader ölüm itimdi
Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi

Heydar baba iğit emek itirmez
Ömür keçer efsun bere bitirmez
Namert olan ömrü başa yetirmez
Bizde vallah unutmarız sizleri
Görenmesek helal edin bizleri

Şengülova yurdu aşığ alması
Gahtan gedip orda gonah galması
Daş atması alma heyva salması
Galıp şirin yuhu kimin yadımda
Eser goyup ruhumda her zadımda

Heydar baba şeytan bizi azdırıp
Mehhebeti üreklerden gazdırıp
Gara günün sernüvişdin yazdırıp
Salıp halgy birbirinin canına
Barışığı beleştirip ganına

Heydar baba kendin günü batanda
Uşakların şamın yeyip yatanda
Ay buluttan çıhıp gaş göz atanda
Bizdende bir sen onlara gisse de
Gissenizde çohlu gem ü güsse de

Heçi hala çayda paltar yuyardı
Memmed sadik damlarını suvardı
Heç bilmezdik dağdı-daşdı duvardı
Her yan geldi şıllag atıp aşardık
Allah ne hoş gemsiz gemsi yaşardık

Heydar baba bulahların yarpuzu
Bostanların gülbeseri garpuzu
Çerçilerin ağ nabatı sakgızı
İndide var damağımda dad verer
İtgin geden günlerimden yad verer

Men senin tek dağa saldım nefesi
sende gaytar göylere sal bu sesi
Bayguşunda dar olmasın gefesi
Burda bir şir darda galıp bağırır
Mürüvvetsiz insanları çağırır

Menim atam söfreli bir kişiydi
El elinden tutmah onun işiydi
Gözellerin ahire galmışıydı
Ondan sonra dönergeler dönüpler
Mehebbetin çırağları sönüpler

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !